Dr inż. Izabela Kalemba-Rec


Dane kontaktowe:


Budynek B-5, pokój 807
Katedra Inżynierii Powierzchni i Analiz Materiałów
Tel. (48) 12 617-33-38
E-mail:
Profil na Nauka Polska

Kariera naukowa

27.09.2010 - Uzyskanie stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie: Inżynieria Materiałowa. Specjalność: inżynieria spajania
2006-2010 - Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej; studia doktoranckie
2001-2006 - Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej; studia magisterskie; Specjalność: inżynieria powierzchni

Tematyka badawcza

1) Proces zgrzewania tarciowego z mieszaniem materiału (Friction Stir Welding).

2) Zastosowanie skaningowej mikroskopii elektronowej w badaniach materiałów.

3) Badania korozyjne.

Projekty badawcze

1) Mikrostrukturalne aspekty zgrzewania tarciowego z mieszaniem materiału w zastosowaniu do różnoimiennych stopów aluminium
Grant nr UMO-2012/07/D/ST8/02737
Kierownik projektu: dr inż. Izabela Kalemba
Źródło finansowania: NCN
Okres realizacji: 09.2013 – 09.2016

2) Badania korozyjne stopów aluminium i ich połączeń wykonanych metodą zgrzewania tarciowego z mieszaniem materiału zgrzeiny
Grant dziekański 15.11.110.155
Kierownik projektu: dr inż. Izabela Kalemba
Źródło finansowania: WIMiIP AGH
Okres realizacji: 05.2012 – 12.2013

3) Mikrostruktura i własności połączeń stopów aluminium wykonanych metodą zgrzewania tarciowego z mieszaniem materiału spoiny
Grant promotorski nr N 507 458134
Kierownik projektu: dr hab. inż. Stanisław Dymek
Główny wykonawca: mgr inż. Izabela Kalemba
Źródło finansowania: MNiSW
Okres realizacji: 07.2007 – 07.2010

Współpraca

1) Instytut Spawalnictwa w Gliwicach
2) Miami University, Oxford, Ohio, USA
3) Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny (Katedra Chemii Nieorganicznej, Analitycznej i Elektrochemii)
4) Zakład Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją CMUJ w Krakowie

Wybrane publikacje

I. Publikacje w czasopismach z ISI Master Journal List (lista filadelfijska)


1. Friction Stir Welding of Aluminum 7136-T76511 Extrusions; C. Hamilton, S. Dymek, I. KALEMBA, M. Blicharski//Science and Technology of Welding and Joining / Institute of Materials ; 2008 vol. 13 no. 8 s. 714–720
2. Exfoliation corrosion behaviour of friction stir welded AA7136-T76 extrusions; I. KALEMBA, S. Dymek, C. Hamilton, M. Wróbel, M. Blicharski // Kovové Materiály = Metallic Materials; 2009 vol. 47 s. 101–107
3. Microstructure evolution in friction stir welded aluminium alloys; I. KALEMBA, S. Dymek, C. Hamilton, M. Blicharski // Archives of Metallurgy and Materials, 2009 vol. 54 iss. 1 s. 75–82
4. Investigation of friction stir welded Al-Zn-Mg-Cu aluminum alloys; Izabela KALEMBA, Mateusz Kopyscianski, Stanislaw Dymek, Carter Hamilton// Steel Research International; 2010 vol. 81 no. 9 s. 1088–1091
5. Microstructure and mechanical properties of friction stir welded 7136-T76 aluminum alloy; I. KALEMBA, S. Dymek, C. Hamilton, M. Blicharski// Materials Science and Technology; 2011 vol. 27 no. 5 s. 903-908
6. Characterization of Texture in Friction Stir Welded 7136-T7651 Aluminum Alloy; I. KALEMBA, M. Wróbel, S. Pawlak, S. Dymek, C. Hamilton, J. Bonarski// Steel Research International; 2012, Special edition: MetalForming 2012, s. 599-602
7. EBSD Analysis of Friction Stir Welded 7136-T76 Aluminum Alloy; I. KALEMBA, K. Muszka, M. Wróbel, S. Dymek, C. Hamilton// Solid State Phenomena, w druku

II. Pozostałe publikacje


1. Analiza zużycia narzędzi medycznych pokrytych powłokami; Marta Biel Gołaska, Izabela KALEMBA // Odlewnictwo – Nauka i Praktyka; 2006 R. 8 nr 5–6 s. 17–26
2. Modyfikacja powierzchni tytanu powłoką diamentopodobną; Biel Gołaska Marta, KALEMBA Izabela, Radzikowska Janina, Warmuzek Małgorzata, Rajchel Bogusław, Rakowski Wiesław // Inżynieria Biomateriałów; 2006 R. 9 nr 56–57 s. 1–11
3. Uszlachetnianie narzędzi medycznych — Enrichment of medical tools; Marta Biel Gołaska, Izabela KALEMBA // Inżynieria Biomateriałów; 2006 R. 9 nr 58–60 s. 90–93
4. Badania złącza stopu aluminium (7136) wykonanego metodą zgrzewania tarciowego z mieszaniem materiału zgrzeiny; Kamil Wójcik, Izabela KALEMBA, Mirosław Wróbel, Stanisław Dymek // W: 85 lat KMiMP : konferencja naukowa zorganizowana z okazji 85-lecia Katedry Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków : Kraków, maj 2007 / pod red. Grzegorza Michty. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. KMiMP, 2007. s. 184–187
5. Mikrostruktura i własności połączenia stopu {Al} 7136 wykonanego metodą zgrzewania tarciowego z mieszaniem materiału spoiny; Izabela KALEMBA, Stanisław Dymek // W: SIM 2007 : XXXV Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Krynica, 25– 28 IX 2007 / s. 108–113
6. A thermal model of friction stir welding applied to aluminium 7136-T76511 extrusions; C. Hamilton, S. Dymek, M. Blicharski, I. KALEMBA // W: TMS2008. Vol. 3, General paper selections : 137th annual meeting & exhibition : [March 9–13, New Orleans, Louisiana] : supplemental proceedings / The Minerals, Metals & Materials Society (TMS). — USA : TMS, 2008. s. 33–40
7. Odporność na zużycie oraz biozgodność narzędzi stomatologicznych ulepszanych różnymi powłokami; Marta Biel-Gołaska, Izabela KALEMBA // Prace Instytutu Odlewnictwa; 2008 t. 48 z. 1 s. 31–40
8. Badania korozyjne złącza stopu AA7136-T76 wykonanego metodą zgrzewania tarciowego z mieszaniem materiału zgrzeiny; I. KALEMBA, S. Dymek// XXXVI Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Krynica, 23–26 IX 2008 / pod red. Jerzego Pacyny ; s. 221–225
9. Mikrostrukturalne aspekty zgrzewania tarciowego z mieszaniem materiału zgrzeiny na przykładzie stopów aluminium; Izabela KALEMBA, Stanisław Dymek, Marek Blicharski // Hutnik Wiadomości Hutnicze; 2009 R. 76 nr 4 s. 275–283
10. Mikrostruktura i własności połączeń stopów aluminium wykonanych metodą zgrzewania tarciowego z mieszaniem materiału zgrzeiny; Izabela KALEMBA, Stanisław Dymek // Przegląd Spawalnictwa, 2011, nr 7, s. 45-50
11. EBSD Analysis of Friction Stir Welded 7136-T76 Aluminum Alloy; I. KALEMBA, K. Muszka, M. Wróbel, S. Dymek, C. Hamilton// Solid State Phenomena, 2013, vols.203-204 s.258-261
12. Influence of post weld heat treatment on the microstructure of friction stir welded 7xxx aluminum alloys; Izabela KALEMBA, Mateusz Kopyściański, Stanisław Dymek, Carter Hamilton // Inżynieria Materiałowa ; 2013 R. 34 nr 4, s. 283–285.
13. Microstructure of friction stir welds of cast to wrought aluminum alloys; Marek St. Węglowski, Adam Pietras, Izabela KALEMBA, Stanisław Dymek, Mateusz Kopyściański, Aleksandra Węglowska, Robert Jachym // Inżynieria Materiałowa; 2013 R. 34 nr 4, s. 390–392.
14. Odporność korozyjna doczołowych złączy stopu Al 7136–T76511 otrzymanych metodą FSW po starzeniu naturalnym; Izabela KALEMBA, Mateusz Kopyściański, Stanisław Dymek // Ochrona przed Korozją; 2013 R. 56 nr 11, s. 540–542.
15. Odporność na korozję warstwową połączeń stopu aluminium 7042 wykonanych metodą FSW; Mateusz Kopyściański, Izabela KALEMBA, Stanisław Dymek // Ochrona przed Korozją ; 2013 R. 56 nr 11, s. 538–540.


Staże naukowe

1) Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Kraków
2) Instytut Spawalnictwa, Gliwice

Osiągnięcia, nagrody, wyróżnienia

1) Nagroda Prezesa Rady Ministrów za wyróżnioną rozprawę doktorską
2) Nagroda Rektora AGH zespołowa II st. za osiągnięcia dydaktyczne; Kraków, 2012;

Powrót