Katedra Inżynierii Powierzchni i Analiz Materiałów

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków,
pawilon B-5, pok. 805, tel.: (12) 617-38-17