Prof. dr hab. inż. Jan Kusiński


Dane kontaktowe:


Budynek B-4, pokój 11
Katedra Inżynierii Powierzchni i Analiz Materiałów
Tel. (12) 617-33-44, fax (12) 617-33-44
E-mail:
Strona internetowa
Profil na Nauka Polska

Kariera naukowa


1969 – Mgr inż. metalurg w zakresie metaloznawstwa i obróbki cieplnej, Wydział Metalurgiczny AGH
1976 – Dr nauk technicznych w zakresie metaloznawstwa i obróbki cieplnej, Wydział metalurgiczny AGH
1990 – Dr hab. nauk technicznych w zakresie inżynierii materiałowej, Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej AGH
1994 – Prof. nadzw. AGH
2001 – Prof. nauk technicznych Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej AGH
2003 – Prof. zwyczajny AGH

Staże naukowe


1) Ecole Centrale – Paris, Chatenay-Malabry (Francja) Invited Prof:
2001 (2 miesiące)
2002 (2 miesiące)
2003 (2 miesiące)
2004 (2 miesiące)
2005 (2 miesiące)
2006 (1 miesiąc)

Osiągnięcia, nagrody, wyróżnienia


1) Złoty Krzyż Zasługi w 2000
2) Nagroda Indywidualna Ministra Edukacji za książkę pt.: „Lasery i ich zastosowanie w inżynierii materiałowej”, W-wa 2001
3) Nagroda Rektora AGH zespołowa III st. za osiągnięcia naukowe w 2003r: Kraków, 2004
4) Nagroda Rektora AGH zespołowa III st. za osiągnięcia naukowe w 2004r: Kraków, 2005
5) Nagroda Rektora AGH zespołowa III st. za osiągnięcia naukowe w 2005 r: Kraków, 2006
6) Nagroda Rektora AGH zespołowa I st. za osiągnięcia naukowe w 2009 r: Kraków, 2010
7) Nagroda Rektora AGH zespołowa II st. za osiągnięcia naukowe w 2010 r: Kraków, 2011
8) Executive officer FEMS – od 06.09. 2006- 2010
9) Członek Zarządu PTM – od 20.01.2006- aktualnie
10) Przewodniczący Krakowskiego Oddziału PTM – od 14.03.2007-aktualnie
11) Członek Komitetu Nauki o Materiałach PAN – od 2007 - aktualnie
12) Członek Komitetu Inżynierii Powierzchni PAN – od 2007 - aktualnie

Powrót