AGH

Materiały do zajęćInżynieria Materiałowa


Własności mechaniczne materiałów, II rok
Harmonogram zajęć
Ćwiczenie 1: Pomiary twardości i wyznaczenie odporności na pękanie materiałów kruchych
Ćwiczenie 2: Umocnienie wydzieleniowe stopu Al z Cu + umocnienie stali
Ćwiczenie 3: Statyczna próba rozciągania. Umocnienie odkształceniowe, roztworowe i przez rozdrobnienie ziarna
Ćwiczenie 4: Anizotropia i tekstura krystalograficzna. Starzenie po odkształceniu
Return