Materiały do zajęćWydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki


Podstawy Nauki o Materiałach, I rok
Harmonogram zajęć


Fundamentals of Materials Science, I year
Schedule

Inżynieria Materiałowa


Własności mechaniczne materiałów, II rok
Harmonogram zajęć
Ćwiczenie 1: Pomiary twardości i wyznaczenie odporności na pękanie materiałów kruchych
Ćwiczenie 2: Umocnienie wydzieleniowe stopu Al z Cu
Ćwiczenie 3: Statyczna próba rozciągania. Umocnienie odkształceniowe, roztworowe i przez rozdrobnienie ziarna
Ćwiczenie 4: Anizotropia i tekstura krystalograficzna. Starzenie po odkształceniu
Powrót