Dr hab. inż. Kazimierz Kowalski, prof. n. AGH


Dane kontaktowe:


Budynek B-5, pokój 802
Katedra Inżynierii Powierzchni i Analiz Materiałów
Tel. (48) 12 617-29-17
E-mail:
Strona internetowa
Profil na Nauka PolskaPowrót