WYKAZ przewodów doktorskich, w których był promotorem

 

Lp.

Imię i nazwisko
doktoranta

Tytuł pracy doktorskiej

Data otwarcia
i zakończenia przewodu wzgl. przypuszczalny termin zakończenia przewodu

1

dr inż.
Janusz Przybyłowicz

Struktura i własności eksploatacyjne laserowo natapianych powłok ze stopów kobaltu

Otwarcie przewodu:
14 luty 1994
Obrona:
21 kwiecień 1999

2

dr inż.
Jarosław Durak

Warunki powstawania faz ferrytów wapnia w procesie redukcji kalcjomagnetytu

Otwarcie przewodu:
23 czerwiec 1997
Obrona:
5 lipiec 1999

3

dr inż.
Agnieszka Twardowska

Optymalizacja struktury i własności laserowo spawanych stopów Al-Li-Cu-Zr

Otwarcie przewodu:
16 grudzień 1996
Obrona:
19 czerwiec 2000r

4

dr inż.
Agnieszka Kopia

Kompozyty nadprzewodników wysokotemperaturowych z tlenkami metali

Otwarcie przewodu:
15 kwiecień 1996

Obrona:
11 grudzień 2000

5

dr inż.
Sławomir Kąc

Struktura i własności narzędziowych stali stopowych poddanych laserowemu powierzchniowemu przetapianiu i obróbce cieplnej

Otwarcie przewodu:
25 styczeń 1999
Obrona:
30 wrzesień  2002

6

dr inż.
Anna Sypień

Laserowa krystalizacja amorficznych stopów Fe-Si-B

Otwarcie przewodu:
18 grudzień 2000
Obrona:
26 styczeń 2004

7

Prof. Dr hc.
Gareth Thomas
University of California, Berkeley

Doktorat honoris causa AGH za osiągnięcia w zakresie mikroskopii elektronowej oraz wieloletnią współpracę w tym zakresie z naukowcami z Akademii Górniczo-Hutniczej.

Uroczystość wręczenia:
5 maj 1999

8

dr inż.
Tomasz Didenko

Laserowa obróbka przetopieniowa - modelowanie i weryfikacja eksperymentalna kształtu i wielkości strefy przetopionej oraz rozmieszczenia domieszek

Otwarcie przewodu:
3 marca 2003
Obrona:
9 październik  2006

9

dr inż.
Łukasz Cieniek

Wpływ temperatury i ciśnienia cząstkowego tlenu na mikrostrukturę i własności przewodzące monokryształów CoO i NiO

Otwarcie przewodu:
30 czerwca 2003
obrona:
23 lipca 2007

10

dr inż.
Magdalena Chmielowska

Wpływ Cu i Nd na strukturę, przewodnictwo elektryczne oraz własności katalityczne warstw CeO2 otrzymanych metodą ablacji laserowej

Otwarcie przewodu:
14 kwietnia 2003
Obrona:
05 grudzień  2005

11

Mgr inż. Paweł Nowakowski

Wytwarzanie, struktura i własności materiałów na wielofunkcyjne czujniki gazu