PUBLIKACJE
 

Ponad 70 raportów naukowych.

60 wystąpień seminaryjnych

264 publikacje w czasopismach naukowych, periodykach i materiałach konferencyjnych

 

AUTOR i WSPÓŁAUTOR

T. Malkiewicz oraz K. Przybyłowicz: "Wstęp  do  nauki  o materiałach" PWN W-wa,  1977 tłum. książki Guy'a  pt.”Introduction to Materials Science” – tłumacz i autor 8 rozdziału  (zgniot i rekrystalizacja).

W. Różański oraz  J. Ryś: "Ćwiczenia  z Metaloznawstwa" Wyd. AGH  1981r. Autor rozdz. pt.: "Stopy podwójne"

Jan Kusiński: „Lasery i ich zastosowanie w inżynierii materiałowej”, 2000 r. Wydawnictwo „AKAPIT”.
 

W ostatnich 4-rech latach opublikował
 

2004

1.      Twardowska A., Kusiński J.: „Własności doczołowych złączy laserowych ze stopu na bazie aluminium-lit”, Przegląd Spawalnictwa, 12, 2003, s. 18-21,

2.      Bujak J., Walkowicz J., Kusiński J.: „Influence of the nitrogen pressure on the structure and properties of (Ti,Al)N coatings deposited by cathodic vacuum Arc PVD process”, Surface and Coating Technology, 180-181, 2004, s. 150-157,

3.      Kąc S., Kusiński J.: “SEM structure and properties of ASP2060 steel after laser melting, Surface and Coatings Technology, 180-181, 2004, s.611-615.

4.      Didenko T., Siwek A., Kusiński J.: „Numeryczne modelowanie procesu laserowego stopowania”, Materiały XI Konferencji: KomPlasTech 2004 nt. Informatyka w technologii metali, Zakopane 11--14 stycznia 2004, eds. M. Pietrzyk et al., Wydawnictwo Naukowe ,,Akapit'', 2004, s. 179-186.

5.      Sypień A., Kusiński J., Czeppe T., Stobiecki T., Czapkiewicz T.: “The Influence of Cu and Nb on Microstructural and Magnetic Evolution of Amorphous FeSiB(CuNb) Soft Magnetic Alloys after Pulsed Laser Heating”, Inżynieria Materiałowa, nr 3 (140) rok XXV 2004,   s. 666

6.      Woldan A., Kusiński J., Kąc S.,”Laser Surface Alloying of Plain Carbon Steel with Chromium Powder”, Inżynieria Materiałowa, nr 3 (140) rok XXV 2004,  s. 689-692

7.      Klimczak-Chmielowska M., Chmielowski R., Kopia  A., Kusinski J., et al.: “Multiphase CuOz–CeO2-d thin films by pulsed laser deposition technique: experimental texture evolutions and kinetics modelling”, Thin Solid Films, Volume: 458, Issue: 1-2, 2004, s. 98-107.

8.      Twardowska A., Czeppe T., Kusiński J.: „Analysis of precipitation kinetics in Al-Li-Cu-Mg-Zr alloys by the different scanning calorymetry (DSC)”, Inżynieria Materiałowa, nr 3 (140) rok XXV 2004, s. 452

9.      Rieza A., Chirlesan D., Kusiński J., Petot-Ervas G., Petot C.: „Microstructure-transport property relation in yttria-doped zirconia”, Inżynieria Materiałowa, nr 3 (140) rok XXV 2004, s. 430

10.  Chmielowska M., Kopia  A., Kusinski J., Leroux Ch., Gavarri J.R.: “Texture modifications in copper doped ceria thin films by pulsed laser deposition technique”, Inżynieria Materiałowa, nr 3 (140) rok XXV 2004, s.561

11.  Kąc S., Suliga I., Góra M., Woldan A., Kusiński J.,: Structure and properties of the bronze after laser melting”, Inżynieria Materiałowa, nr 3 (140) rok XXV 2004,  s. 601

12.  Kusiński J.: „Technologie laserowe”, Problemy eksploatacji, nr 3 (54), 2004 s. 33-47

2005
 

1.      Radziszewska A., Kusiński J., Kąc S. „Laserowe stopowanie stali niskowęglowej węglikiem krzemu” („Silicon carbide laser alloying of a low alloyed steel”); Hutnik-Wiadomości Hutnicze, nr 4, 2005, s. 232-237.

2.      Kąc S., Radziszewska A., Kusiński J.: „Struktura i własności stali HS6-5-2 po przetapianiu laserowym i konwencjonalnej obróbce cieplnej” („The structure and properties of the HS6-5-2 steel after laser melting and conventional heat treatment”), Inżynieria Materiałowa, 5 (2005), s. 299-302

3.      G. Petot-Ervas, C. Petot, J. M. Raulot, J. Kusiński: “Anionic and cationic diffusion in ionic conducting oxides” / // W: DIMAT 2004 : Diffusion in Materials : proceedings of the 6th international conference on Diffusion in Materials : Cracow, Poland, July 18–23, 2004 / eds. M. Danielewski [et al.]. — Uetikon-Zuerich, Switzerland : TTP Trans Tech Publications Ltd., 2005. — (Diffusion and Defect Data, Solid State Data. Pt. A, Defect and Diffusion Forum ; vols. 237–240, 2, S. 843–848.

4.      J. Kusiński, A.Kopia, M. Chmielowska, S. Kac, J.R.Gavarri, G. Petot-Ervas, C. Petot, P. Haghi-Ashtiani: “Characterization, of oxide thin films deposited on Si substrates by means of laser ablation”, Ceramica/Ceramics, vol. 92, 2005, s. 235-243.

5.      Kopia A., M. Chmielowska, S. Villain, J. Kusiński, J. R. Gavarri: „Analiza własności katalitycznych i elektrycznych cienkich wartsw CeO2 domieszkowanych Nd wytworzonych techniką ablacji laserowej” — Analyses of the catalytic and electrical properties of thin films CeO2 doped Nd elaborated by pulsed laser deposition technique  Inżynieria Materiałowa ;, nr 5, 2005, s. 330–331.

6.      Radziszewska A., S. Kąc, J. Kusiński: „Laserowa powierzchniowa modyfikacja stop Al-Si — Surface modification of Al-Si alloy by laser technique”  Inżynieria Materiałowa; R. 26 nr 5, 2005, s. 332–334,

7.      Radziszewska A., Kusiński J., Kąc S.: „Laserowe stopowanie stali niskowęglowej węglikiem krzemu — Silicon carbide laser alloying of a low alloyed steel” / Hutnik. Wiadomości Hutnicze. — 2005 R. 72 nr 4 s. 232–237.

8.      S. Kąc, A. Radziszewska, J. Kusiński: „Struktura i właściwości stali HS6-5-2 po przetapianiu laserowym i konwencjonalnej obróbce cieplnej — The structure and properties of the HS6-5-2 steel after laser melting and conventional heat treatment”  Inżynieria Materiałowa 2005, R. 26 nr 5, S. 299–302.

9.      J. Kusiński: „Technologie laserowe w inżynierii materiałowej — Laser technologies in materials science” : III Szkoła letnia inżynierii powierzchni : zbiór wykładów i komunikatów : Kielce–Ameliówka, 23–25 września 2004 r. / Politechnika Świętokrzyska. — Kielce : PŚw, 2005. — (Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika ; 82). — S. 27–33.

10.  T. Didenko, J. Kusiński: „Turbulentny model wielofazowego transportu masy w procesie laserowego przetapiania żeliwa sferoidalnego — The turbulent model of multiphase mass transport during laser melting of ductile cast-iron”   Inżynieria Materiałowa 2005 R. 26 nr 5  S. 521–523.

11.  Kusiński J., Rozmus M., Bujak J.: The life-time of drills covered with multilayer Cr/CrN/CrN+Cr2N/Cr(C,N) and Cr/CrN/Cr(C,N) arc-PVD coatings / // W: CAM3S'2005 : CAMMMS Contemporary Achievements in Mechanics, Manufacturing and Materials Science : programme and abstracts of the eleventh international scientific conference : 6th–9th December 2005 Gliwice–Zakopane / ed. L. A. Dobrzański ; Institute of Engineering Materials and Biomaterials of the Silesian University of Technology [etc.]. — Gliwice : International Organising Committee of the Scientific Conferences AMME World Press, 2005. — Na okł. dodatkowo: COMMENT accompanying event. — Opis częśc. wg wstępu. — S. 43

12.  Radziszewska A., Kąc S., Kusiński J.: „Laserowa powierzchniowa modyfikacja stopu Al-Si” („Surface modification of Al-Si alloy by laser technique”), Inżynieria Materiałowa, 5 (2005), s. 232-334.

2006

1.      Radziszewska A., Kąc S., Kusiński J.: „Laserowa powierzchniowa obróbka stopu Al-Si” („Laser surface treatment of Al-Si alloy”) Hutnik-Wiadomości Hutnicze – 73 nr 4, 2006, s. 183-188.

2.      Radziszewska A., Kąc S., Kusiński J.: „Laserowa modyfikacja stali niskowęglowej” („Laser modification of low carbon steel”) Inżynieria Materiałowa, 5 (153) (2006), s. 1188-1191.

3.      Kąc S., Kusiński J., Zielińska-Lipiec A., Radziszewska A., Woźniak E.: „Elektronomikroskopowe badania struktury warstw wierzchnich stali SWV9 po laserowym hartowaniu przetopieniowym” („SEM and TEM microstructural investigation of SWV9 steel after Nd:YAG pulsed laser melting”), Inżynieria Materiałowa, 5 (153) (2006), s. 1053-1056.

4.      Kopia  A., I. Suliga, Kusinski J., Chmielowska M.: „Wpływ domieszkowania na własności katalityczne cienkich warstw RuO2-CeO2 wytworzonych techniką ablacji laserowej”, Inżynieria Materiałowa, 5 (2006), s. 1073-1076,

5.      J. Kusinski, M. Goły, G. Kusinski: „ Obróbka laserowa stali 30CrMnMo16-8”, Inżynieria Materiałowa,  5 , (2006), s. 1053-1056,

6.      T. Didenko, J. Kusiński: Wielofazowy model transportu masy oraz ciepła w procesie laserowego przetapiania żelaza armco z naniesioną elektrolitycznie powłoką chromu”, Inżynieria Materiałowa,   5, 2006 , s. 364–367.

7.      Radziszewska A., Kąc S., Kusiński J.: „Laserowa powierzchniowa obróbka stopu Al-Si”, Hutnik - Wiadomości Hutnicze. — 2006 R. 73 nr 4 s. 183–187.

8.      J. Kusinski, A.Kopia, M. Chmielowska, S. Kąc, J. Marczak, J. Firak: „Cienkie warstwy tlenków metali wytwarzane techniką ablacji laserowej – struktura i własności”, Materiały VIII Sympozjum Techniki Laserowej, Szczecin-Swinoujście, 2006, s. 179-191.

9.      A.Kopia, M. Chmielowska, Ch. Leroux, J.P. Dallas, J.R.Gavarri, J. Kusinski: “Structural Analyses of Nd-doped CeO2 thin films deposited by pulsed laser deposition”, Journal of Microscopy, Vol. 224, Pt 1 October 2006 pp. 49-51

10.  Kusiński J., Cieniek L., Petot-Ervas G., Petot C., Baldinozzi G.:”Influence of Ca content and oxygen partial pressure on microstructural evolution of (Co,Ca)O at elevated temperatures”, Journal of Microscopy, Vol. 224, Issue 1 October 2006 s. 30-33

11.  Kąc S., Kusiński J., Zielińska-Lipiec A., Wrońska I.:”Scanning electron microscopy and transmission electron microscopy microstructural investigation of high speed tool steel after Nd:YAG pulsed laser melting”, Journal of Microscopy Vol. 224, Issue 1 October 2006 pp. 65-67

12.  Sypień A., J. Kusiński: The structure and mechanical properties of the amorphous and nanocrystalline Fe-Si-B alloy Journal of Microscopy, Vol. 224, Issue 1 October 2006 pp. 111-113,

13.  Cieniek L., Kusiński J., Kąc S.: Wpływ domieszkowania Ca na mikrostrukture i przewodnictwo elektryczne tlenków CoO i NiO – Influence of Ca doping on microstructure and electrical conductivity of CoO and NiO oxides”, Polska Metalurgia w Latach 2002-2006 (red. Wyd. K. Świątkowski, red. Działów: M. Blicharski et. Al.; WN „Akapit” 2006, s. 809-814.

14.  M. Goły, J. Kusiński: “Microstructure and properties of the laser treated {30CrMnMo16-8} chromium steel” in: Problems of modern techniques in aspect of engineering and education , eds.: Paweł Kurtyka [et al.],  Monography,  Pedagogical University. Cracow. Institute of Technology, 2006, s. 183–188.

M. Goły, J. Kusiński: „Własności warstwy wierzchniej poddanej laserowej obróbce cieplnej — Properties of surface layer after laser heat treatment”, Materiały Konferencyjne XXXIV Szkoły Inżynierii Materiałowej, Kraków–Krynica, 26–29 IX 2006, s. 461–466
 

2007
 

1.      J. Kusinski, A.Kopia, M. Chmielowska, S. Kąc, J. Marczak, J. Firak: “Oxide thin films deposited by means of laser ablation- structure and properties”, Proceedings of VIII-th SPIE  Conference on Laser Technology - Applications of Lasers, (materiał przesłany do druku).

2.      T. Didenko, J. Kusinski and G. Kusinski: Paper title: “(MS13-09) Multiphase Model of Heat And Mass Transport During Laser Alloying of Iron With Electrodeposited Chromium Layer”, We are pleased to inform you that the review process of your compact paper submitted for possible publication in the Proceedings of the Multiscale and Functionally Graded Materials Conference(M&FGM2006) held in Hawaii on October 15 – 18, 2006 has been completed.

3.      J. Kusinski, M. Rozmus, J. Bujak  “Investigation of the life-time of drills covered with the anti-wear Cr(C,N) complex coatings, deposited by means of Arc-PVD technique” was preliminary qualified for the publication in the International Journal of Surface Science and Engineering (IJSurfSE) published by Inderscience Publishers – Switzerland

4.      J. Bujak, J. Kusiński, M. Rozmus: “Properties of titanium nitride coatings deposited by a hybrid CAE-PLD technique”, E-MRS’2007 (abstract zgłoszony na kongres).

5.      S. Kac , A. Radziszewska, J. Kusinski: “Structure and properties of the bronze laser alloyed with titanium”, Applied Surface Science, 253 (2007) 7895–7898

6.      Jan Kusinski, Jan Bujak, Sławomir Kac, Agnieszka Radziszewska: "PLD technique – an application in surface engineering", Inżynieria Materiałowa, 3-4 (157-158) (2007), s. 654-659.

7.      Guido Baldinozzi, Mickael Dolle, Dominique Gosset, Suzy Surble, Jan Kusinski, Claude Petot, Georgette Petot-Ervas: "Transport properties of nanocrystalline gadolinium-doped ceria",  Inżynieria Materiałowa, 3-4 (157-158) (2007), s. 233-235.

8.      Nacer Halem, Łukasz Cieniek, Jan Kusinski, Guido Baldinozzi, Georgette Petot-Ervas: "Influence of calcium on the transport processes in nickel oxide: Consequence in nickel oxidation", Inżynieria Materiałowa, 3-4 (157-158) (2007), s. 774-777.

9.      Paweł Nowakowski, Sylvie Villain, Jean-Raymond Gavarri, Agnieszka Kopia, Jan Kusinski: "Simulated catalytic properties of CeO2 and RuO2 nanostructured dioxides under air-CH4 gas flow", Inżynieria Materiałowa, 3-4 (157-158) (2007), s. 313-316.

10.  Łukasz Cieniek, Jan Kusiński, Guido Baldinozzi, Claude Petot, Georgette Petot-Ervas: "Transport properties in calcium-doped cobalt oxide", Inżynieria Materiałowa, 3-4 (157-158) (2007),  s. 242-246.

11.  L.Cieniek, J. Kusinski, C. Petot, G. Petot-Ervas: „Thermodynamic and Transport Properties of Nanocrystalline and Microcrystalline Calcium-Doped Cobalt Oxide” Euromat’2007