Wykonane i aktualnie wykonywane projekty badawcze finansowane ze środków budżetowych na naukę
 

Do roku 2004 Prof. dr hab. inż. Jan Kusiński był kierownikiem i głównym wykonawcą 11-tu grantów KBN.


W minionych 4-rech latach prowadził badania i nadal bierze udział w następujących projektach badawczych:
 

Granty wykonane:

 

Tytuł: „Warstwy M-CeO2 wytwarzane techniką ablacji laserowej; Wpływ domieszkowania M = Cu, Nd na strukturę i własności”

Grant badawczy: 7TO8C 005 24

Kierownik pracy: dr inż. Agnieszka Kopia

Zespół: Prof. dr hab. inż. Jan Kusiński, główny wykonawca 1

Okres realizacji:04.2003 - 05.2005

Uzyskuje wynagrodzenie - (tak).

 

Tytuł: „Laserowa obróbka przetopieniowa – modelowanie i weryfikacja eksperymentalna kształtu, wielkości strefy przetopionej oraz rozmieszczenia domieszek”

Grant promotorski: 7T08C 060 25

Kierownik projektu: prof. Jan Kusiński,

Główny wykonawca: mgr inż. Tomasz Didenko

Źródło finansowania: Komitet Badań Naukowych w Warszawie

Okres realizacji: 08.08.2003 – 30.06.2006

Nie uzyskiwał wynagrodzenia

 

Tytuł: „Wpływ temperatury i ciśnienia cząstkowego tlenu na mikrostrukturę i własności przewodzące monokryształów CoO i NiO domieszkowanych Ca”

Grant promotorski: 3T08A 062 26

Kierownik projektu: prof. Jan Kusiński,

Główny wykonawca: mgr inż. Łukasz Cieniek

Źródło finansowania: Komitet Badań Naukowych w Warszawie

Okres realizacji: 04.05.2004 – 03.11.2006

Nie uzyskiwał wynagrodzenia

 

Tytuł: „Warstwy powierzchniowe odporne na ścieranie wytwarzane techniką laserowego napawania na odlewanych stopach Al-Si”

Kierownik: dr inż. Sławomir Kąc

Prof. Jan Kusiński - wykonawca

Grant badawczy: 3 T08C 038 27

Okres realizacji: 2004 - 2006

 

Granty aktualnie wykonywane:

 

 Tytuł: Opracowanie technologii wykonania materiałów gradientowych o zastosowaniu katalitycznym na bazie CeO2 z wykorzystaniem ablacji laserowej laserem Nd:YAG i charakterystyka mikrostruktury”

Grant zamawiany: PBZ-KBN-100/T08/2003

Kierownik zadania: prof. Jan Kusiński,

Źródło finansowania: KBN-Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN Kraków

Okres realizacji: 30.11.2003 - aktualnie

 

Tytuł: „Określenie parametrów transportu masy w cienkowarstwowych tlenkowych przewodnikach jonowych YSZ i GDC”

Kierownik: dr inż. Kazimierz Kowalski

Prof. Jan Kusiński - wykonawca

Grant badawczy:  3 T08C 001 29

Okres realizacji: 30.03.2006 – aktualnie

 

Grant UE – NMP3-CT 2005 – 550140:

„Network of Exelence CMA – Complex Metallic Alloys”

WP12 „Thin film coatings” - Prof.dr.inż.  J. Kusiński- wykonawca zadania

WP 11 „Interactions with Enviroment” - Dr inż. S. Kąc- wykonawca zadania

 

6th Framework Programme STREP: HYDRONANOPOL

„Advancement in storage capability and hydrogen kinetics of hydride

storage alloys through nanocoating with multifuctional hybrid polymer”

01.07.2006 - 30.06.2009

Prof.dr.inż.  J. Kusiński – kierownik zadania

Dr inż. S. Kąc- wykonawca zadania

Dr inż. Kazimierz Kowalski- wykonawca zadania

 

Zadania badawcze aktualnie wykonywane

 

Badania statutowe, AGH: um. nr: 11.11.110.566

„Wybrane zagadnienia inżynierii powierzchni”.