Laboratorium Rentgenowskich Badań Strukturalnych (LB-3)Lokalizacja: Budynek B-5 pok. 11
Opiekun laboratorium: dr hab. inż. Mirosław Wróbel
Specyfikacja:
LB-3

W laboratorium przeprowadza się dyfrakcyjną rentgenowską analizę fazową. Odbywa się identyfikacja faz, pomiary parametrów sieci krystalicznej, pomiary wielkości ziaren nanomateriałów i naprężeń.

1. Dyfraktometr rentgenowski HZG-4 z przystawką wysokotemperaturową UWD-2000
- aparat rentgenowski uniwersalny URS60
- kamera niskokątowa KRM-1
Dyfraktometr rentgenowski HZG-4

2. Dyfraktometr rentgenowski Panalytical Empyrean DY 1061
Panalytical Empyrean DY 1061


Powrót