Laboratorium Preparatyki Materiałów i Charakterystyki Mikrostruktury (LB-4)Lokalizacja: Budynek B-5 pok. 608, 811 i 814
Opiekunowie laboratorium: mgr inż. Wiesław Brzegowy, mgr inż. Mateusz Kopyściański
Specyfikacja:
LB-4

W laboratorium wykonuje się kompleksowo preparatykę materiałów do badań metalograficznych za pomocą mikroskopii świetlnej oraz transmisyjnej i skaningowej mikroskopii elektronowej. Przygotowywanie próbek w postaci zgładów metalograficznych (cięcie, szlifowanie, polerowanie mechaniczne, inkludowanie, trawienie), cienkich folii do TEM (cięcie, szlifowanie, polerowanie mechaniczne, dimplowanie, polerowanie elektrolityczne i jonowe), oraz tarcz do ablacji laserowej. W tym przypadku poszczególne etapy obejmują: mieszanie, odmierzanie proszków o określonym składzie (również w warunkach beztlenowych), prasowanie i spiekanie.

Mikroskopy świetlne umożliwiają obserwacje mikrostruktury próbek w świetle odbitym i przechodzącym (dla preparatów transparentnych), cyfrowy zapis i obróbkę obrazu oraz prowadzenie analizy stereologicznej.

1. Komora rękawicowa Plas-Lab
Komora rękawicowa Plas-Lab

2. Mikroskopy metalograficzne
a) mikroskop metalograficzny Axio Imager M1m firmy ZEISS
Axio Imager M1m

b) mikroskop Reichert oraz mikroskopy świetlne Epityp firmy ZEISS
3. Dimpler 656 firmy GATAN
4. Ścieniarka jonowa Leica EM RES101
Leica EM RES101

5. Ścieniarka jonowa PIPS firmy GATAN
Ścieniarka jonowa PIPS

6. Precyzyjna przecinarka Minitom firmy GATAN
Minitom firmy GATAN

7. Ścieniarka elektrolityczna TenuPol-5 firmy STUERS
8. Szlifierko-polerki
a) LaboPol 5
LaboPol 5

b) Szlifierko-polerki firmy STUERS i PROSPECTA
Szlifierko-polerki

9. Prasa hydrauliczna do inkludowania próbek na gorąco firmy PROCPECTA
Prasa hydrauliczna do inkludowania próbek na gorąco

10. Prasa hydrauliczna do pracy na zimno Imperial Press 2000
Imperial Press 2000

11. Przecinarka do cięcia próbek Brillant 201 firmy PROSPECTA
Brillant 201


Powrót