Laboratorium Badania Własności Materiałów (LB-5)Lokalizacja: Budynek B-5 pok. 609, 814 i 815
Opiekunowie laboratorium: dr inż. Magdalena Rozmus-Górnikowska, dr inż. Agnieszka Radziszewska, dr inż. Sławomir Kąc, dr hab. inż. Kazimierz Kowalski
Specyfikacja:
LB-5

W laboratorium zgromadzono urządzenia pozwalające na ocenę własności mechanicznych cienkich warstw (nano i mikrotwardość) i ich przyczepności do podłoża (scratch test). Pozostałe stanowiska pozwalają na pomiar parametrów geometrycznych uzyskanych warstw i powłok (grubość i chropowatość powierzchni) oraz ocenę przydatności i wytrzymałości wytworzonych warstw w warunkach eksploatacji, jak tarcie suche i odporność erozyjna.

1. Nanotwardościomierz i Nano-Scratch tester firmy CSM Instruments
a) Nanotwardościomierz NHT 50-183
b) Nano-Scratch tester NST 50-146
Nanotwardościomierz i Nano-Scratch Tester

2. Mikrotwardościomierz Wolpert-Wilson TUKON 2500 dla metod Vickers’a i Knoop’a, wyznaczanych wg norm EN ISO 6507, ISO 4545
Wilson Tukon 2500

3. Mikroskop świetlny Zeiss z mikrotwardościomierzem Hanemann’a
4. Mikroskop AFM Veeco Dimension® Icon™ SPM z kontrolerem NanoScope V
AFM

5. Profilometr optyczny WYKO NT930
WYKO NT930

6. Kulotester
Kulotester

7. Elcometer 345
8. Surtronic 3+
9. Urządzenie do pomiaru odporności materiałów na ścieranie
Urządzenie do pomiaru odporności materiałów na ścieranie

10. Urządzenie do pomiaru odporności materiałów na erozję
Urządzenie do pomiaru odporności materiałów na erozję

11. Twardościomierz HPO 250 i INNOVATEST Nexus Series

Powrót