Laboratorium Chemicznych i Spektralnych Metod Analitycznych (LB-7)Lokalizacja: Budynek B-5 pok. 809
Opiekun laboratorium: mgr Marta Góra
Specyfikacja: LB-7

W laboratorium przeprowadza się analizy chemiczne stali, surówki, żeliwa, surowców hutniczych, odpadów hutniczych oraz odpadów dla potrzeb ochrony środowiska, popiołów, pyłów, metali nieżelaznych i ich stopów, materiałów ceramicznych, kompozytów. Analizę specjalną żelaza – od mikroilości do ich makroilości wykonuje się w [%] (z dokładnością do 0,05%) i [g] w zależności od rodzaju analizy. Laboratorium wykorzystywane jest do otrzymywania powłok metodami elektrochemicznymi i chemicznymi (powłoki metaliczne, konwersyjne, tlenkowe) oraz techniką syntezy zol-żel. Prowadzone są również badania odporności materiałów (litych i powłokowych) na agresywne środowiska korozyjne. Przygotowywane są ponadto odczynniki chemiczne niezbędne w procesie preparatyki metalograficznej. Wykonywanie wygrzewania, suszenia, odparowywania cieczy z preparatów, analiz termicznych materiałów w zakresie temperatur 0-350oC.

1. Spektrometr Perkin-Elmer Lambda-12 UV/VIS
2. Wagi analityczne
Waga analityczna

3. Komora badań cieplnych KBC-25G
4. Piec komorowy FT-2
5. Szkło laboratoryjne
Szklo laboratoryjne


Powrót