Dr inż. Łukasz Cieniek


Dane kontaktowe:


Budynek B-5, pokój 802
Katedra Inżynierii Powierzchni i Analiz Materiałów
Tel. (48) 12 617-29-17
E-mail:
Profil na Nauka Polska
Powrót