Dr inż. Magdalena Rozmus-Górnikowska


Dane kontaktowe:


Budynek B-5, pokój 807
Katedra Inżynierii Powierzchni i Analiz Materiałów
Tel. (48) 12 617-33-38
E-mail:
Profil na Nauka Polska
Powrót