Mgr inż. Monika Solecka


Dane kontaktowe:


Budynek B-5, pokój 912
Katedra Inżynierii Powierzchni i Analiz Materiałów
Tel. (48) 12 617-34-98
E-mail:

Kariera naukowa

2012 - do teraz: Studia doktoranckie na Wydziale Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH.
2006 - 2011: Jednolite Studia Magisterskie na Wydziale Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH ; kierunek: Inżynieria Materiałowa; specjalność: Inżynieria Powierzchni

Tematyka badawcza:

1) Wysokotemperaturowe utlenianie stopów niklu
2) Erozyjne i korozyjno erozyjne zużycie materiałów w strumieniu cząstek stałych
3) Zastosowanie transmisyjnej i skaningowej mikroskopii elektronowej w badaniach materiałów
4) Badania metalograficzne
5) Nanoszenie cienkich warstw techniką PLD

Wybrane publikacje

I. Publikacje w czasopismach z listy filadelfijskiej

1) Kalandyk B., Zapała R., Boroń Ł., Solecka M., „Impact strength of austenitic and ferritic-austenitic Cr-Ni stainless cast steel in -40 and +20C temperaturę”, Archives of Metallurgy and Materials, 2014, vol. 59, p. 1103-1106 (JRC - 20) IF = 1,09

II. Pozostałe publikacje

1) M. Solecka, A. Radziszewska S. Kąc, „Cienkie warstwy TiN nakładane techniką ablacji laserowej na podłoże poliuretanowe”, Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925, 2011, nr 23, s. 277–282.
2) Solecka M., Radziszewska A., Kazimierz K., Moskalewicz T., „Characterization of Ti/TiN multilayer coating deposited using PLD technique”, Inżynieria Materiałowa, 2013, nr. 4, s. 374-377. (JRC - 7)
3) Monika SOLECKA, Paweł PETRZAK, Agnieszka RADZISZEWSKA, “The microstructure of weld overlay Ni-base alloy deposited on carbon steel by CMT method”, Solid State Phenomena, 2015, vol. 231, s. 119-124.
4) Paweł PETRZAK, Marek BLICHARSKA, Stanisław DYMEK, Monika SOLECKA, “Electron microscopy investigation of Inconel 625 weld overlay on boiler steel”, Solid State Phenomena, 2015, vol. 231, s. 119-124.
5) Jan KUSIŃSKI, Marek BLICHARSKI, Łukasz CIENIEK, Stanisław DYMEK, Magdalena ROZMUS-GÓRNIKOWSKA, Monika SOLECKA, Katarzyna FARYJ, „Struktura i właściwości powłok ze stopów Inconel 625 i 686 napawanych metodą CMT na rury i ściany szczelne kotłów energetycznych”, Inżynieria Materiałowa, vol. 6 (208), s. 363-367. (JRC - 13)
6) Monika SOLECKA, Mateusz KOPYŚCIAŃSKI, Jan KUSIŃSKI, Agnieszka KOPIA, Agnieszka RADZISZEWSKA, „Charakterystyka erozyjnego zużycia stopu Inconel 625 po przeróbce plastycznej i po napawaniu metodą CMT”, Monografia zbiorowa (Prace Szkoły Inżynierii Materiałowej pod redakcją prof. Jerzego Pacyny), Kraków-Rytro, Wyd. Naukowe AKAPIT, s. 177-181.
7) Mateusz KOPYŚCIAŃSKI, Monika SOLECKA, Jan KUSIŃSKI, Kamil SOBOŃ, „Wpływ temperatury na odporność erozyjną napoin ze stopu Inconel 625”, Monografia zbiorowa (Prace Szkoły Inżynierii Materiałowej pod redakcją prof. Jerzego Pacyny), Kraków-Rytro, Wyd. Naukowe AKAPIT, s. 369-372.

Konferencje:

1. Advanced Materials and Technologies AMT 2013, 9-12.06.2013r., Kudowa Zdrój (konferencja międzynarodowa, referat)
2. Junior EuroMat 2014, 21-25.07.2014r., Lozanna (Szwajcaria) (konferencja międzynarodowa, sesja posterowa)
3. IV AGH-HU Joint Symposium, 3.09 – 6.09.2014, Kraków, Polska (konferencja międzynarodowa, referat i sesja posterowa)
4. XV International Conference on Electron Microscopy, 15.09 – 18.09.2014, Kraków, Polska (konferencja międzynarodowa, sesja posterowa)
5. 3rd International PhD Seminar, 25.09 – 26.09.2014, Drezno, Niemcy (konferencja międzynarodowa, referat i sesja posterowa)
6. Konferencja naukowa Nowe Materiały – Nowe Technologie w Przemyśle Okrętowym i Maszynowym, 24.05 – 28.05.2015r., Międzyzdroje – Ystad (konferencja krajowa, sesja posterowa)
7. Konferencja naukowa C-MAC Euroschool - Material synthesis and characterization applied to complex metallic alloys, 1.06-5.06.2015r., Bratislava, Słowacja (konferencja międzynarodowa, sesja posterowa)
8. Konferencja Naukowa Materials Weekend Warsaw : young scientists workshop : 19.–20.09.2015, Warszawa, ( konferencja międzynarodowa, referat)
9. Konferencja naukowa XXIII Conference of Applied Crystallography, 20-24-09-2015r. Krynica Zdrój, Polska (Konferencja międzynarodowa, sesja posterowa)
10. Szkoła Inżynierii Materiałowej SIM 2015r., 27-30.09.2015r. Rytro, Polska, (konferencja krajowa, referat)

Szkolenia:

1. 4th Stanisław Gorczyca European School on TEM Basics and Advanced Sample Preparation, Kraków, 1-4.10.2013r.
2. Szkolenie: Czy mój pomysł na projekt badawczy jest innowacyjny? Centrum Transferu Technologi Politechniki Krakowskiej, 9.10.2013r Kraków, Polska
3. Konferencja ProResearch "Projekty badawcze dla rozwoju nauki i biznesu"
4. 9 – 10 grudnia 2013r. Kraków, Polska (szkolenia i warsztaty dla młodych menadżerów projektów badawczych ukierunkowane na pisanie wniosków do NCN i NCBiR)
5. Szkolenie: Aktualna oferta badawcza NCBiR, Centrum Transferu Technologi Politechniki Krakowskiej, 21.06.2013r. Kraków, Polska
6. Szkolenie: Kobiety na rzecz rozwoju – VII konferencja z cyklu kobiety w nauce; Centrum Transferu Technologi Politechniki Krakowskiej, 13-04-2015r
7. Szkolenie „Horyzont 2020” – możliwości udziału w programie ramowym KE, Centrum Transferu Technologi Politechniki Krakowskiej, 16.11.2015

Projekty badawcze:

1. Projekt badawczy: „Powłoki z nadstopów niklu napawane metodą CMT na rury i ściany szczelne kotłów energetycznych do spalania odpadów”, (NCBiR) 2012-2015 (PBS1/B5/4/2012) – wykonawca
2. Projekt badawczy: „Technologie laserowego spawania dla energetyki i ochrony środowiska”, (NCBiR) 2012-2015 (PBS1/B5/13/2012) – wykonawca
3. Projekt Preludium 8: „Mikrostruktura i własności powłok ze stopu niklu poddanych działaniu agresywnych atmosfer w podwyższonych temperaturach”, Umowa z NCN: nr UMO-2014/15/N/ST8/02625 z dn. 07.09.2015r. – kierownik projektu
4. Grant Dziekański: „Charakterystyka powłok ze stopu Inconel 625 napawanych techniką CMT poddanych zużyciu korozyjno-erozyjnych”, Umowa z AGH: nr 15.11.110.345 przyznany na rok 2015 – główny wykonawca

Staże naukowe

1) Instytut Odlewnictwa w Krakowie (11 tygodni)
2) Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN im. Aleksandra Krupowskiego (4 tygodnie)

Współpraca:

1) Wydział Odlewnictwa AGH, przew. dr inż. Renata Zapała
2) Politechnika Śląska w Katowicach, prof. dr hab. inż. Maria SozańskaPowrót