Dr hab. inż. Mirosław Wróbel


Dane kontaktowe:


Budynek B-5, pokój 803
Katedra Inżynierii Powierzchni i Analiz Materiałów
Tel. (48) 12 617-38-67
E-mail:
Profil na Nauka Polska
Powrót