AGH

Projects and grants


Ongoing projects


1. Projekt Opus: Analiza czynników prowadzących do laserowej interferencyjnej krystalizacji amorficznych taśm ze stopu FeSiB(X), Umowa z NCN: nr UMO-2015/19/B/ST8/01070 z dn. 15.09.2015r., Kierownik Prof. Jan Kusiński (mgr inż. Olaf Czyż), okres realizacji: 28.06.2016 – 27.06.2019, kwota dla AGH: 554 400 PLN

2. Projekt Preludium: Mikrostruktura i własności powłok ze stopu niklu poddanych działaniu agresywnych atmosfer w podwyższonych temperaturach, Umowa z NCN: nr UMO-2014/15/N/ST8/02625 z dn. 07.09.2015r., Kierownik mgr inż. Monika Solecka, okres realizacji: 07.09.2015 – 06.09.2018, kwota dla AGH: 150 000 PLN

3. Projekt Opus: Badania struktury i własności elektrycznych nanowarstw LaCoO3 i LaFeO3 domieszkowanych strontem, Umowa z NCN: nr UMO-2013/09/B/ST8/01681, Kierownik Prof. Jan Kusiński, okres realizacji: 12.02.2014 – 11.02.2017, kwota dla AGH: 495 094 PLN

4. Projekt Preludium: Mikrostruktura i własności mechaniczne metali o strukturze A1 odkształcanych w warunkach złożonych odkształceń plastycznych, Umowa z NCN: nr 2013/09/N/ST8/04164, Kierownik mgr inż. Agnieszka Uniwersał, okres realizacji: 24.03.2014 – 23.03.2017, kwota dla AGH: 150 000 PLN

5. Projekt Opus: Analiza zmian mikrostrukturalnych zachodzących podczas łączenia różnoimiennych stopów aluminium metodą tarciową z przemieszaniem materiału, Umowa z NCN: nr UMO-2013/11/B/ST8/04409, Kierownik Prof. Stanisław Dymek, okres realizacji:16.07.2014 – 15.07.2017, kwota dla AGH: 660 000 PLN

6. Projekt Sonata: Mikrostrukturalne aspekty zgrzewania tarciowego z mieszaniem materiału w zastosowaniu do różnoimiennych stopów aluminium, Umowa z NCN: nr UMO-2012/07/D/ST8/02737, Kierownik dr inż. Izabela Kalemba, okres realizacji: 26.09.2013 – 25.09.2016, kwota dla AGH: 300 750 PLN

7. Grant Dziekański: Charakterystyka powłok ze stopu Inconel 625 napawanych techniką CMT poddanych zużyciu korozyjno-erozyjnych, Umowa z AGH: nr 15.11.110.345, Kierownik Prof. Jan Kusiński (mgr inż. Monika Solecka), okres realizacji: 28.04.2015 – 31.12.2015, kwota dla AGH: 27 000 PLN

8. Grant Dziekański: Wpływ temperatury podłoża oraz parcjalnego ciśnienia gazów podczas osadzania laserem impulsowym architektury buforowej na miedzi dla zastosowań jako taśmy nadprzewodzące II generacji, Umowa z AGH: nr 15.11.110.349, Kierownik Prof. Jan Kusiński (mgr inż. Grzegorz Szwachta), okres realizacji: 28.04.2015 - 31.12.2015, kwota dla AGH: 13 500 PLN

9. Projekt SEFAGH: Powłoki z nadstopów niklu napawane metodą CMT na rury i ściany szczelne kotłów energetycznych do spalania odpadów, umowa z NCBiR: nr PBS1/B5/4/2012 z dn. 5 grudnia 2012r., Kierownik Prof. Jan Kusiński, okres realizacji: 01.09.2012 - 31.08.2015, kwota dla AGH: 850 000 PLN

10. Projekt Innotech II: Niskoenergetyczne napawanie stalami odpornymi na korozję i erozję powierzchni elementów kotłów energetycznych opalanych węglem, umowa z NCBiR: INNOTECH-K2/IN2/19/181966/NCBR/12 z dn. 18.12.2012r., Kierownik Prof. Marek Blicharski, okres reazliacji: 01.11.2012 - 31.10.2014, kwota dla AGH: 1 035 000 PLN

11. Projekt Las-Energ: Technologie laserowego spawania dla energetyki i ochrony środowiska, umowa z NCBiR: nr PBS1/B5/13/2012 z dn. 12.12.2012r., Kierownik dr inż. Sławomir Kąc, okres realizacji: 01.10.2012 - 31.12.2015, kwota dla AGH: 800 000 PLN

12. Projekt Opus: Cienkie warstwy tlenku bizmutu domieszkowanego erbem i niobem wytwarzane technika PLD, umowa z NCN: nr UMO-2011/03/B/ST8/05152 z dn. 27.07.2012r., Kierownik dr inż. Sławomir Kąc, okres realizacji: 27.07.2012 – 26.03.2015, kwota dla AGH: 930 000 PLN

Completed projects


1. Projekt Sonata: Optymalizacja parametrów procesu nanoszenia powłok ze stopów niklu na podłoże stalowe, ze względu na mikrostrukturę i własności, umowa z NCN: DEC-2011/01/D/ST8/04948, Kierwonik dr inż. Magdalena Rozmus-Górnikowska, okres realizacji: 13.12.2011 – 12.12.2014, kwota dla AGH: 375 000 PLN

2. Projekt NCN: Opracowanie wieloskalowego modelu komory wspomagania pracy serca uwzględniającego zjawisko utraty spójności na granicy pomiędzy biozgodną nanopowłoką azotku tytanu i polimerem, okres realizacji: 2012-2014

3. Projekt MNiSW: Mikrostruktura i własności mechaniczne połączeń stopu Al-Zn-Mg-Cu modyfikowanego Sc wykonanych metodą zgrzewania tarciowego z mieszaniem materiału zgrzeiny, umowa: nr N N507 313440, Kierownik dr inż. Mateusz Kopyściański, okres realizacji: 24.05.2011 – 23.11.2013

4. Projekt MNiSW: Zastosowanie metody tarciowej z mieszaniem materiału (FSP) do optymalizacji mikrostruktury i własności mechanicznych warstwy wierzchniej odlewów stopów metali, umowa: nr N N507 295439, Kierownik Prof. Marek Blicharski, okres realizacji: 29.10.2010 - 28.10.2013

5. Projekt MNiSW: Wpływ długotrwałego wyżarzania na mikrostrukturę i własności mechaniczne stopu Ni–25Mo–8Cr, umowa: nr N N507 296739, Kierownik Prof. Stanisław Dymek, okres realizacji: 26.10.2010 – 25.04.2013

6. Siódmy Program Ramowy (7PR): Supersonic deposition of nanostructured SURFACES, umowa: nr FP7-NMP-2008 LARGE-2 CP-IP 228814-2, Koordynator Prof. Jan Kusiński, okres realizacji: 01.11.2009 – 30.10.2013,
partnerzy projektu: MBN Nanomaterialia S.p.A. (Włochy), Katholieke Universiteit Leuven (Belgia), Cold Gas Technology GmbH (Niemcy), University of Barcelona - Thermal Spray Centre (Hiszpania), MATRES Scrl. (Włochy), SKF Aerospace (Francja), ALHENIA AG (Szwajcaria), Institute for Nonferrous and Rare Metals (Rumunia), GRANTA Ltd (Wielka Brytania), Falex Tribology (Holandia)

7. Projekt MNiSW: Charakterystyka struktury i wybranych własności cienkich warstw β-Al-Mg modyfikowanych Ni i otrzymanych techniką ablacji laserowej, umowa: nr N N507 513138, Kierownik dr inż. Agnieszka Radziszewska, okres realizacji: 21.05.2010 – 20.05.2012

8. Projekt MNiSW: Wytwarzane techniką ablacji laserowej cienkie warstwy tlenku kobaltu domieszkowanego wapniem i lantanem o optymalnych własnościach elektrycznych, umowa: nr N N507 407236, Kierownik dr inż. Łukasz Cieniek, okres realizacji: 13.06.2009 - 12.06.2012

9. Projekt MNiSW/NCN: Optymalizacja mikrostruktury i własności mechanicznych połączeń stopów Al-Zn-Mg-Cu modyfikowanych skandem i cyrkonem wykonanych metodą zgrzewania tarciowego z mieszaniem materiału zgrzeiny (FSW), umowa: nr 18.18.110.964, Kierownik Prof. Stanisław Dymek, okres realizacji: 16.10.2009 - 15.10.2012

10. Projekt MNiSW/NCN: Nowa technologia wytwarzania wyrobów ciągnionych z zastosowaniem zmiennej drogi odkształcenia w urządzeniu KWC (kątowe wielostopniowe ciągnienie), okres realizacji: 2011

11. Projekt: Wytwarzanie techniką ablacji laserowej (laser Nd:YAG) powłok na podłożu polimerowym i metalicznym. Optymalizacja parametrów techniki ablacji i wytwarzanie powłok systemem opartym o laser Nd:YAG na elementach protez, okres realizacji: 2008-2010

12. Projekt MNSZWiT: Wytwarzanie i analiza własności katalitycznych cienkich warstw tlenkowych do zastosowania jako czujniki gazu, okres realizacji: 2007-2010

13. Projekt MNSZWiT: Poprawienie pojemności magazynowania i kinetyki wodoru w stopach wodorkowych przez nałożenie nanopowłoki wielofunkcyjnego polimeru hybrydowego, okres realizacji: 2007-2009

14. Szósty Program Ramowy (6PR) - projekt STREP: Advancement in storage capability and hydrogen kinetics of hybride storage alloy trough nanocoating with multifunctional hybryd polymer (HydroNanoPol), okres realizacji: 2006-2009

15. Szósty Program Ramowy (6PR): Surfaces of Complex Metallic Alloys, okres realizacji: 2005-2009

16. Szósty Program Ramowy (6PR): High Flux Solar Facilities for Europe (SOLFACE), okres realizacji: 2004-2005Powrót