Dr hab. inż. Sławomir Kąc


Dane kontaktowe:


Budynek B-5, pokój 806
Katedra Inżynierii Powierzchni i Analiz Materiałów
Tel. (48) 12 617-44-27
E-mail:
Profil na Nauka Polska

Kariera naukowa


1990-1995: Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej, specjalność: stale i stopy o specjalnych własnościach – magister inżynier
1998-2002: Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej, specjalność: teoria i technologii procesów metalurgicznych – doktor nauk technicznych

Projekty badawcze


I. Krajowe


1) Warstwy wierzchnie o dużej odporności na ścieranie wytwarzane techniką laserowego przetapiania na narzędziach ze stali wysokostopowych
Grant KBN nr: 7 T08C 033 16
Kierownik projektu:
Źródło finansowania: KBN
Okres realizacji: 01.2001 – 03.2001

2) Analiza procesu krystalizacji warstwy wierzchniej wybranych stali narzędziowych przetapianych laserowo
Grant promotorski KBN nr: 7 T08C 001 17
Kierownik projektu:
Źródło finansowania: KBN
Okres realizacji: 01.2001 – 12.2001

3) Warstwy powierzchniowe odporne na ścieranie wytwarzane techniką laserowego napawania na odlewanych stopach Al-Si
Grant KBN nr: 3 T08C 038 27
Kierownik projektu: dr inż. Sławomir Kąc
Źródło finansowania: KBN
Okres realizacji: 11.2004 – 11.2006

4) Cienkie warstwy β-Al-Mg wytwarzane metodą ablacji laserowej
Grant MNiSW nr N507 153 32/4162
Kierownik projektu: dr inż. Agnieszka Radziszewska
Źródło finansowania: MNiSW
Okres realizacji: 04.2007 – 04.2009

5) Cienkie warstwy tlenku bizmutu wytwarzane techniką ablacji laserowej
Grant MNiSW nr N N507 447334
Kierownik projektu: dr inż. Sławomir Kąc
Źródło finansowania: MNiSW
Okres realizacji: 06.2008 – 06.2010

6) Opracowanie technologii inżynierii materiałowej, inżynierii powierzchni i bioinżynierii dla potrzeb protez serca
Grant MNiSW (projekt badawczy zamawiany) nr PW/PO1-PBZ-MNiSW/2007
Kierownik projektu:
Źródło finansowania: MNiSW
Okres realizacji: 08.2008 – 12.2010

7) Wytwarzanie technologią ablacji laserowej cienkiej warstwy tlenku kobaltu domieszkowanego wapniem i lantanem o optymalnych własnościach optycznych
Grant MNiSW nr N N507 407236
Kierownik projektu:
Źródło finansowania: MNiSW
Okres realizacji: 06.2009 – 06.2013

8) Opracowanie wieloskalowego modelu komory wspomagania pracy serca uwzględniającego zjawisko utraty spójności na granicy polimer/biozgodny azotek tytanu
Projekt NCN nr 2011/01/D/ST8/04087
Kierownik projektu: dr inż. Magdalena Kopernik
Źródło finansowania: NCN
Okres realizacji: 07.2012 – 07.2014

9) Materiały amorficzno – krystaliczne otrzymane w wyniku podziału w fazie ciekłej stopów z monotektyką
Projekt NCN nr 2011 02667
Kierownik projektu: dr inż. Tomasz Kozieł
Źródło finansowania: NCN
Okres realizacji: 07.2012 – 07.2014

10) Cienkie warstwy tlenku bizmutu domieszkowanego erbem i niobem wytwarzane techniką PLD
Projekt NCN nr 2011/03/B/ST8/05152
Kierownik projektu: dr inż. Sławomir Kąc
Źródło finansowania: NCN
Okres realizacji: 07.2012 – 07.2015

11) Technologie laserowego spawania dla energetyki i ochrony środowiska
Projekt NCBiR (Program Badań Stosowanych) nr PBS1/B5/13/2012
Kierownik projektu od AGH: dr inż. Sławomir Kąc
Źródło finansowania: NCBiR
Okres realizacji: 12.2012 – 09.2015

12) Ustalenie wpływu pierwiastków stopowych na niestabilność mikrostruktury monokrystalicznych nadstopów niklu w wysokiej temperaturze z wykorzystaniem nowoczesnych metod analitycznej mikroskopii elektronowej
Projekt NCN nr 2012/07/B/ST8/03392
Kierownik projektu: dr hab. inż. Beata Dubiel
Źródło finansowania: NCN
Okres realizacji: 07.2013 – 07.2016


II. We współpracy z ośrodkami zagranicznymi


1) High Flux Solar Facilities for Europe (SOLFACE)
Kierownik projektu:
Źródło finansowania: UE 6 RP
Okres realizacji: 01.2004 – 01.2005

2) Surfaces of Complex Metallic Alloys
Kierownik projektu:
Źródło finansowania: Europejska Sieć Doskonałości
Okres realizacji: 01.2005 – 01.2009

3) Advancement in storage capability and hydrogen kinetics of hybride storage alloy through nanocoating with multifunctional hybryd polymer (HydroNanoPol)
Kierownik projektu:
Źródło finansowania: UE 6 RP
Okres realizacji: 01.2005 – 01.2009

4) Supersonic deposition of nanostructured SURFACES
Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Jan Kusiński
Nr projektu: FP7-NMP-2008 LARGE-2 CP-IP 228814-2
Źródło finansowania: UE 7 RP
Okres realizacji: 09.2009 – 09.2013

Wybrane publikacje

I. Publikacje w czasopismach z ISI Master Journal List (lista filadelfijska)


1. Ziewiec K., Kędzierski Z., Zielińska-Lipiec A., Stępiński J., Kąc S.: Formation properties and microstructure of amorphous/crystalline composite Ag20Cu30Ti50 alloy using miscibility gap, Journal of Alloys and Compounds 482 (2009) 114–117
2. Błachowski A., Ruebenbauer K., Rakowska A., Kąc S.: Fractal-like behaviour of the BCC/FCC phase separation in the iron-gold alloys, Journal of Microscopy 237(3) (2010) 395–398
3. Cieniek Ł., Kąc S.: Influence of Ca content on the structure and properties of (Co, Ca)O thin films deposited by PLD technique, Acta Physica Polonica A 117(5) (2010) 803–807
4. Ziewiec K., Bryła K., Błachowski A., Ruebenbauer K., Prusik K., Kąc S., Kozieł T.: Properties and microstructure of the (Fe,Ni)−Cu−(P, Si,B) melt-spun alloys, Journal of Microscopy 237(3) (2010) 232–236
5. Radziszewska A., Kąc S., Feuerbacher M.: Nanostructured thin films − Al −Mg obtained using PLD technique, Acta Physica Polonica A 117(5) (2010) 799–802
6. Kozieł T., Zielińska-Lipiec A., Latuch J., Kąc S.: Microstructure and properties of the in situ formed amorphous-crystalline composites in the Fe−Cu-based immiscible alloys, Journal of Alloys and Compounds 509(14) (2011) 4891–4895
7. Kopeć M., Kac M., Bałanda M., Budziak A., Kąc S., Perzanowski M., Góra M.: Chemical,magnetic and X-ray diffraction studies of the sediments from oil field in Argentyna, Acta Physica Polonica A 121(2) (2012) 566–570
8. Kusinski J., Kąc S., Kopia A. et al.: Laser modification of the materials surface layer - a review paper, Bulletin of the Polish Academy of Sciences—Technical Sciences 60(4) (2012) 711–728
9. Kozieł T., Latuch J., Kąc S.: Structure of melt-spun Fe−Cu−Si−B−Nb alloy, Journal of Alloys and Compounds 586 (2014) 121–125
10. Kopernik M., Milenin A., Kąc S., Wróbel M.: Stress-strain analysis in TiN nanocoating deposited on polymer with respect to Au nanointerlayer; Journal of Nanomaterials (2014)
11. G. Szwachta, M. Gajewska, S. Kąc, Growth and characterisation of pulsed-laser deposited TiN thin films on cube-textured copper at different temperatures, Archives of Metallurgy and Materials 61(2B) (2016) 1031

II. Pozostałe publikacje


1. Kusiński J., Kąc S., Kusiński G.: Microstructure and properties of laser remelted iron base amorphous coatings, Inżynieria Materiałowa 3 (2010) 316-319
2. Dąbrowski R., Rożniata E., Kąc S.: Badania odporności na ścieranie stali konstrukcyjnych z wanadem, Hutnik - Wiadomości Hutnicze 7 (2010) 322–327
3. Moskalewicz T., Dubiel B., Radziszewska A., Kąc S., Czyrska-Filemonowicz A.: Charakterystyka mikrostruktury kwazikrystalicznej fazy ikosaedrycznej w stopie Al65Cu23Fe12, Inżynieria Materiałowa 6 (2010) 1385–1392
4. Pacyna J., Bała P., Dobosz S., Kokosza A., Kąc S.: The microstructure and properties of the bainitic cast steel for scissors crossovers, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering 39 (2010) 19–26
5. Pacyna J., Bała P., Dobosz S., Kokosza A., Kąc S.: The microstructure and properties of the bainitic cast steel for scissors crossovers, AMME'10:Achievements in Mechanical and Materials Engineering: Proceedings of the XVIII International Scientific Conference: Gliwice – Wieliczka – Zakopane 2010
6. Kąc S.: Structure and properties of Y-doped Bi2O3 thin films deposited by PLD technique, Proceedings of European Congress on Advanced Materials and Processes, Montpellier (2011) 1
7. Kusiński J., Kowalski K. , Kąc S. ,Matteazzi P., Krebs M., Morgiel J., Cochet S.: Microstructure of LaNi5 base nanopowders produced by high energy ball milling, Diffusion and Defect Data – Solid State Data. Pt. B, Solid State Phenomena 186 (2012) 124–129
8. Kusiński J., Kąc S., Matteazzi P., Collella A., Dosta S., Fernandez J., Celis J.-P., Georgiou E.: The FeCuAl-Al2O3 coatings deposited by means of supersonic technique, Inżynieria Materiałowa 6 (2012) 576–579
9. Kąc S., Moskalewicz T.: Microstructure of doped Bi2O3 thin films deposited by PLD technique, Inżynieria Materiałowa 4 (2013) 295–298
10. Kąc S., Szwachta G., Kusiński J., Matteazzi P., Colella A., Dosta S., Fernandez J., Garcia-Forgas J.: Structural and chemical investigation of Ti/TiC coatings deposited with cold gas spraying (CGS), Inżynieria Materiałowa 2 (2014) 150–153

Staże naukowe


1) Toulon, Universite de Toulon et de la Garde (Francja), wykonanie badań w ramach programu Pollonium, grudzień 2010
2) Font Romeu-Odeillo, Centre National de la Recherche Scientifique (Francja), Institut de Science et de Genie des Materiaux et Procedes, staż naukowy, marzec 2005
3) Font Romeu-Odeillo, Centre National de la Recherche Scientifique (Francja), Institut de Science et de Genie des Materiaux et Procedes, staż naukowy, październik 2004

Osiągnięcia, nagrody, wyróżnienia


1) Nagroda Rektora AGH zespołowa III st. za osiągnięcia naukowe w 2003r: Kraków, 2004;
2) Nagroda Rektora AGH zespołowa III st. za osiągnięcia naukowe w 2004r: Kraków, 2005;
3) Nagroda Rektora AGH zespołowa III st. za osiągnięcia naukowe w 2005 r: Kraków, 2006;
4) Nagroda Rektora AGH zespołowa I st. za osiągnięcia naukowe w 2009 r: Kraków, 2010;
5) Nagroda Rektora AGH zespołowa II st. za osiągnięcia naukowe w 2010 r: Kraków, 2011;
6) Nagroda Rektora AGH zespołowa II st. za osiągnięcia naukowe w 2010 r: Kraków, 2012;
7) Nagroda Rektora AGH zespołowa II st. za osiągnięcia naukowe w 2010 r: Kraków, 2013.

Języki obce


1) francuski
2) rosyjski
3) angielski

Powrót