Współpraca międzywydziałowa AGH


1. Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
2. Wydział Metali Nieżelaznych
3. Wydział Odlewnictwa
4. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
5. Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii

Współpraca z krajowymi ośrodkami badawczymi


1. Instytut Spawalnictwa w Gliwicach
2. Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN
3. Instytut Odlewnictwa
4. Instytut Fizyki Jądrowej
5. Politechnika Świętokrzyska (Centrum Laserowych Technologii Metali)
6. Wojskowa Akademia Techniczna (Instytut Optoelektroniki)
7. Politechnika Śląska (Wydział Transportu)
8. Politechnika Śląska (Wydział Chemiczny)
9. Politechnika Łódzka (Wydział Mechaniczny)
10. Uniwersytet Rzeszowski (Wydział Matematyczno Przyrodniczy)
11. Uniwersytet Zielonogórski (Wydział Mechaniczny)
12. Uniwersytet Pedagogiczny (Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny)
13. Uniwersytet Jagielloński (Wydział Lekarski)
14. Zakład Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją CMUJ w Krakowie

Krajowa współpraca naukowo-badawcza z przemysłem


1. Fabryka Kotłów SEFAKO S.A.
2. CHEMAR ARMATURA Sp. z o.o.
3. KGHM Polska Miedź S.A. (Oddział Zakłady Wzbogacania Rud)
4. KZibet Sp. z.o.o 
5. ADC Technologies s.c. 


Powrót