Materiały konferencyjne Kongresu Metrologii 2007

Tytuł:"Metrologia - narzędzie poznania i rozwoju
KONGRES METROLOGII
Kraków 9 - 13 września 2007"


Liczba stron:742
Miejsce i rok wydania:Kraków, 2007
nr ISSN:0032-4110
Wydawnictwo: Agencja Wydawnicza SIMP

cena 1 kompletu (2 tomy):150 zł.

 

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza:


Zamawiam egzemplarzy książki pt.: "Modelowanie i badania symulacyjne systemów pomiarowych".

Fakturę VAT proszę wystawić na:

osobę prywatną (*)


Nazwisko:
Imię:
Adres do korespondencji:
Kod, Miejscowość:
Kraj:
Telefon:
Faks:
E-mail:

instytucję (**)

Nazwa uczelni / instytucji:
Nr NIP:
Wydział:
Katedra / Zakład:
Adres do korespondencji:
Kod, Miejscowość:
Kraj:
Telefon:
Faks:
E-mail:

(*), (**) w zależności od Państwa wyboru, proszę wypełnić prawą lub lewą kolumnę.


Uwagi do
zamówienia:

 

Równocześnie prosimy o przesłanie pocztą, na adres:

Akademia Górniczo-Hutnicza
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki
KATEDRA METROLOGII
Al. Mickiewicza 30, pawilon B1
30-059 Kraków

oświadczenia, że upoważniają nas Państwo do wystawienia faktury VAT bez Państwa podpisu.

Płatność nastąpi przelewem na konto, podane na fakturze.

Po otrzymaniu od Państwa powyższego zamówienia, nawiążemy kontakt w celu potwierdzenia zamówienia.

W przypadku dalszych wątpliwości prosimy o kontakt: zmetr@uci.agh.edu.pl


Aby wysłać wprowadzone informacje, kliknij przyciski Wyślij zamówienie.

Aby poprawić wprowadzone informacje, kliknij przyciskUsuń.