specjalność:

GEOINFORMACJA I GEODEZJA GÓRNICZA

Studia w ramach tej unikalnej w Polsce specjalności umożliwiają zdobycie specjalistycznych i bardzo ciekawych kompetencji w zakresie nauk o Ziemi, w tym sensie poszerzają w znacznym stopniu wiedzę geodezyjną, dając dużo szersze pole dostępu do rynku pracy.

Program specjalności przygotowuje w części do wykonywania wszelkich prac związanych z geodezyjną obsługą budownictwa podziemnego oraz projektowaniem, budową i eksploatacją kopalń odkrywkowych i głębinowych. Obejmuje on jednocześnie badania wpływów wszelkiej działalności inwestycyjnej prowadzonej pod i na powierzchni Ziemi. Jego ważnym elementem jest problematyka geozagrożeń naturalnych, ale i tych, które związane są z działalnością człowieka. W szczególności coraz więcej uwagi poświęcamy ochronie powierzchni na terenach przekształconych w sposób naturalny, m.in. wskutek trzęsień ziemi, osuwisk, powodzi, a w skali globalnej również spływów błotnych, huraganów oraz topnienia lodowców i podnoszenia się poziomu światowego oceanu.


Zapraszamy do bliższego zapoznania się z tym, co czeka kandydata po wybraniu naszej specjalnościPrzegląd tematyki specjalności

System studiowania

Oferta specjalna dla studentów specjalności

Możliwości zatrudnienia absolwentów
Przegląd tematyki specjalności


Czym zajmują się inżynierowie naszej specjalności:Zarządzanie pracami inwestycyjnymi w skorupie ziemskiej poprzez prowadzenie pomiarów, mapy i dokumentacji mierniczo-geologicznej

Monitorowanie zmian w rzeźbie terenu oraz w podziemnych budowlach mające na celu badanie ruchów i zapewnienie bezpieczeństwa

Kartowanie i dokumentowanie w celu badania związków przyczynowych dla ruchów powierzchni

Badanie i prognozowanie deformacji górotworu i powierzchni w celu ochrony powierzchni przed zagrożeniami, planowanie monitoringu

Analiza i ocena zagrożeń celem ograniczanie ryzyka użytkowników terenu

Monitoring teledetekcyjny przekształceń powierzchni z zastosowaniem technologii InSAR


Studia na kierunku GiGG pozwalają na uzyskanie państwowych uprawnień zawodowych mierniczego górniczego bez konieczności zdawania egzaminów uzupełniających.

powrót na początek stronySystem studiowania


System studiowania specjalności GiGG jest ukierunkowany na dwa główne aspekty

1. Praktyczno-badawczy

 • Tematyka ćwiczeń wynika wprost z potrzeb przemysłu i zainteresowań badawczych

 • Studenci bardzo często są włączani są w projekty badawcze

 • Prace magisterskie wynikają najczęściej z bieżących badań naukowych pracowników Katedry

2. Zorientowany na rozwiązywanie problemów

 • Analizujemy konkretne problemy i rozwiązujemy je

 • Nie uczymy się niczego na pamięć

 • Przepisów prawa nie wkuwamy, tylko poznajemy przy okazji analizy problemu

powrót na początek stronyOferta specjalna dla studentów specjalności


W czasie studiów na specjalności Geoinformacja i Geodezja Górnicza studenci mogą poszerzać swoją wiedzę i zdobywać doświadczenie w trakcie praktyk i wyjazdów edukacyjnych.

Jedyna na Wydziale
zagraniczna praktyka – zajęcia terenowe
(TU Bergakademie Freiberg/Niemcy)

Praktyka w Jaworznie

Praktyka w Zabierzowie

Wycieczka edukacyjna TECH TOUR

Dotychczas stdenci mogli zwiedzić nastepujące kopalnie:

- KWB „Bełchatów”
- KS „Kłodawa”
- ZG „Wapienno”
- ZG „Polkowice-Sieroszowice”
- KWK „Ziemowit”
- KWB „Turów”
- ZG „Lubin”

Obóz Naukowy "Osówka"

Obóz Naukowy "Jarosław"

AGH na tropie "Złotego Pociagu"Wyjazdy studyjne i praktyki zawodowe w firmach górniczych, z którymi współpracujemy

Prawie 20 umów o wymianie studenckiej (ERASMUS +) z różnymi ośrodkami
w Europie i Azji


(Bułgaria, Czechy, Estonia, Finlandia, Wielka Brytania, Grecja, Niemcy, Norwegia, Hiszpania, Szwecja, Wietnam)

powrót na początek stronyMożliwości zatrudnienia absolwentów


ZNACZNIE MNIEJSZA KONKURENCJA NA RYNKU PRACY

Obecnie ponad 20 Wydziałów kształci geodetów w Polsce, ale … w naszej specjalności tylko 1 !


Absolwenci przede wszytskim mają możliwość pracy w jednym z zakładów o charakterze górniczym, ale także w firmach geoinformatycznych, korporacjach międzynarodowych, firmach analitycznych i prywatnych firmach rodzinnych


Aktulanie w Polsce jest 7500 przedsiębiorstw branży górniczej, m.in.

 • ok. 30 głębinowych kopalń węgla kamiennego

 • 3 głębinowe kopalnie rud miedzi

 • 1 kopalnia cynku i ołowiu

 • 1 kopalnia soli

 • 1 kopalnia gipsu i anhydrytu

 • 7200 odkrywkowych zakładów górniczych

 • 92 otworowe zakłady górnicze

 • urzędy górnicze (wyższy i okręgowe)

 • Państwowy Instytut Geologiczny

Nasi absolwenci mogą również znaleźć zatrudnienie w firmach zajmujących się dziedzinami takimi jak:

 • budownictwo tuneli,

 • obsługa metra

 • geoinformatyka

 • ochrona powierzchni

 • badania zagrożeń naturalnych

 • analizy ryzyka

 • archeologia

 • geodezja

Wielu naszych absolwentów znalazło pracę w swojej specjalności zarówno w kraju jak i za granicą.


powrót na początek strony
ZAPRASZAMY DO STUDIOWANIA NA SPECJALNOŚCI
GEOINFORMACJA I GEODEZJA GÓRNICZA


SPOTKAJMY SIĘ NA ZAJĘCIACH!
Copyright (R) 2010 Artur Wójcik