news


01.06.2020

Ważne informacje dotyczące zasad funkcjonowania uczelni oraz zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności AGH


Administrator


02.03.2020

W dniu 27.02.2020 Rada Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport, Akademii Górniczo - Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie przyjęła uchwałę w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr inż. Tomaszowi Stochowi

Cały zespół Katedry składa najserdeczniejsze gratulacje i życzy dalszych sukcesów w życiu osobistym i zawodowym


Administrator


20.12.2019

Informacje o programie specjalności GEOINFORMACJA I GEODEZJA GÓRNICZA

Poniżej można się zapoznać z programem zajęć dydaktycznych dla specjalnoci.

dla specjalnoci
GEOINFORMACJA I GEODEZJA GÓRNICZA

Zapraszamy również na stronę jednego z obieralnych przedmiotów specjalizujących:

Zastosowanie pakietu programowego
Surfer-Grapher-Voxler do rozwiązywania zagadnień inżynierskich


Administrator


21.11.2019

Grant Narodowego Centrum Nauki dla naszego doktoranta.

Miło nam poinformować, iż mgr inż. Artur Guzy otrzymał grant Narodowe Centrum Nauki na badania podstawowe – PRELUDIUM 17. Będzie on realizował projekt pt. „Model estymacji ruchów powierzchni terenu indukowanych drenażem warstw skalnych”.

Projekt realizowany będzie w latach 2020-2022.

Opiekunem naukowym projektu jest dr hab. inż. Agnieszka Malinowska, prof. AGH.


Administrator


01.10.2019

TechTour

Wycieczki techniczne studentów specjalności Geoinformacja i Geodezja Górnicza

Wycieczki techniczne pod hasłem TechTour mają na celu zaprezentowanie studentom specjalności Geoinformacja i Geodezja Górnicza różnego rodzaju zakładów górniczych oraz omówienie warunków pracy i zadań stawianych przed osobami zajmującymi się obsługą mierniczą tych zakładów. Studenci mają okazję doświadczyć rzeczywistych warunków wykonywania pomiarów w wyrobiskach górniczych kopalń podziemnych i odkrywkowych oraz podyskutować z doświadczonymi mierniczymi górniczymi o problemach z jakimi muszą się zmierzyć pracując w Dziale Mierniczym kopalni. Wyjazdy odbywają się raz w roku i są organizowane przez pracowników Katedry.

Dotychczas odbyły się trzy tego typu wyjazdy (2017, 2018 i 2019) do 11 zakładów górniczych. Planowane są kolejne edycje TechTour w następnych latach.
Administrator


10.12.2018

W dniach 10-14.12.2018 r. Odbędzie się "ESA Academy Earth Observation Remote Sensing Workshop 2018". Prestiżowym stypendium wyróżnionych zostało 30 studentów z całej Europy, między innymi mgr inż. Artur Guzy, doktorant w Katedrze Ochrony Terenów Górniczy, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w Krakowie.

Organizatorem szkolenia jest Europejska Agencja Kosmiczna. Odbędzie się ono w siedzibie tej instytucji, w belgijskim mieście Redu. W trakcie szkolenia studenci będą uczestniczyć w wykładach i zajęciach praktycznych dotyczących zaawansowanych metod przetwarzania danych pozyskanych przy zastosowaniu misji satelitarnych prowadzonych przez Europejską Agencję Kosmiczną.

Gratulujemy sukcesu.Administrator


25.01.2018

W tegorocznej edycji konkursu o nagrodę Imienia Profesora Bolesława Krupińskiego
za najlepszy artykuł upowszechniający doświadczenia kopalń w zakresie działań skutkujących
poprawą bezpieczeństwa górniczego i ekonomicznej efektywności eksploatacji złóż
Komitet Redakcyjny "Przeglądu Górniczego" na podstawie analizy kompletu artykułów
opublikowanychw 2017 roku przyznał:

DRUGĄ NAGRODĘ

dr hab. inż. Agnieszce Malinowskiej, inż. Arturowi Guzemu,
mgr inż. Pawłowi Ulmańcowi oraz prof. dr hab. inż. Ryszardowi Hejmanowskiemu

za artykuł opublikowany w Przeglądzie Górniczym nr 1/2017 pt.:

"Przestrzenna analiza międzypoziomowej migracji pustki poeksploatacyjnej w ujęciu probalistycznym"

Serdecznie gratulujemy


Administrator


20.01.2017

Zapraszamy na specjalność Geoinformacja i Geodezja Górnicza


Administrator


15.12.2016

Barbórka katedralna

W dniu 16.12.2016 o godzinie 17.00 odbędzie się Barbórka organizowana przez Katedrę Ochrony Terenów Górniczych Geoinformatyki i Geodezji Górniczej. Serdecznie zapraszamy wszystkich współpracowników, kolegów z przemysłu oraz studentów specjalności Geoinformacja i Geodezja Górnicza do wzięcia udziału we wspólnym świętowaniu przy kuflu piwa, prostym poczęstunku, dowcipach i piosenkach.
Bądźmy w tym dniu bardziej razem


Administrator


01.10.2016

W dniu 29.09.2016 Rada Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Akademii Górniczo - Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie przyjęła uchwałę w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr inż. Agnieszce Malinowskiej

Cały zespół Katedry składa najserdeczniejsze gratulacje i życzy dalszych sukcesów w życiu osobistym i zawodowym


Administrator


19.01.2015

XIII Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych

Komitet organizacyjny XIII Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych ma zaszczyt zaprościć wszystkich zainteresowanych do udziału w konferencji.
Zapraszamy również na stronę internetową XIII Dni , gdzie na bieżąco będą publikowane informacje o konferencji.


Administrator


3.11.2014

Studia Podyplomowe Ochrony Terenów Górniczych

Nabór do kolejnej edycji (2015) studiów podyplomowych w zakresie ochrony terenów górniczych
został przedłużony do 30 listopada 2014 roku.
WSZYSTKICH CHĘTNYCH SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Więcej informacji znajduje się na stronie studiów podyplomowychAdministrator


31.07.2014

Studia Podyplomowe Ochrony Terenów Górniczych

Rozpoczyna się nabór do kolejnej edycji (2015) studiów podyplomowych w zakresie ochrony terenów górniczych.

WSZYSTKICH CHĘTNYCH SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Więcej informacji znajduje się na stronie studiów podyplomowychAdministrator


24.02.2014

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2014

W dniach 24-28 luty odbywa się w Krakowie konferencja Szkoła Eksploatacji Podziemnej, w której licznie uczestniczą pracownicy naszej Katedry


Administrator


09.04.2013

Forum Dyskusyjne 2013

Nastąpiła korekta tematyki jednego z paneli dyskusyjnych. poprawiony biuletyn informacyjny nr 2 dostępny jest poniżej:

Biuletyn informacyjny nr2


Administrator


07.03.2013

Forum Dyskusyjne 2013

Biuletyn informacyjny nr 2 Forum. Pełna informacja o programie konferencji oraz o tematyce paneli dyskusyjnych. Do pobrania poniżej:

Biuletyn informacyjny nr2

UWAGA!!

Do pobrania jest NOWY formularz zgłoszeniowy. Aktualny formularz wraz z biuletynem zostanie przeszłany również pocztą

formularz zgłoszeniowy


Administrator


06.03.2013

Forum Dyskusyjne 2013

Konferencję "Forum Dyskusyjne Mierniczych Górniczych" organizowana przez 4 Komisję Międzynarodowego Stowarzyszenia Mierniczych Górniczych (International Society for MineSurveying), przy współpracy Polskiego Komitetu ISM oraz Stowarzyszenia Naukowego im. St. Staszica w Krakowie. Forum odbędzie się w dniach 10-12 kwietnia 2013 r. w Hotelu Chochołowy Dwór w Jerzmanowicach i będzie miało charakter szkoleniowy.

W czasie dwudniowych obrad dyskutować będziemy nad pięcioma tematami wiodącymi, które złożą się na 5 paneli dyskusyjnych (ich szczegółowa tematyka zostanie opublikowana wkrótce). Ta zupełnie nowa forma obrad dobrze się sprawdziła w roku ubiegłym podczas I Forum. Pozwoli to na swobodną wymianę poglądów w gronie specjalistów - praktyków.

Do pobrania jest formularz zgłoszeniowy w formacie DOC. Formularz ten wraz z pismem przewodnim zostanie również rozesłany pocztą.

formularz zgłoszeniowy

pismo przewodnie

Osoby, które chciały by bliżej zapoznać się z miejscem, w którym będzie odbywało się Forum zapraszamy na stronę Chochołowy Dwór


Ryszard Hejmanowski


25.02.2013

SEP 2013: Sesja Geomatyki Górniczej

W ramach XXII Szkoły Eksploatacji Podziemnej przy współpracy z Komisją Geomatyki Górniczej Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej 20 lutego odbyła się czwarta z kolei Sesja Geomatyki Górniczej. Więcej informacji można znależć na stronie geoforum.pl.


Artur Krawczyk


24.01.2013

Spotkajmy się żeby podyskutować! - Forum Dyskusyjne 2013

Szanowni Państwo
Przekazując w Wasze ręce ten biuletyn ufam, że spotka się on z pozytywnym przyjęciem w środowisku mierniczych górniczych, a może również geologów i górników. FORUM 2013, które organizujemy, ma stanowić element wzbogacający naszą działalność zawodową i promować naszą aktywność społeczną jako środowiska opiniotwórczego. Zapraszam gorąco do wzięcia udziału w FORUM.


Ryszard Hejmanowski


30.11.2012

Zespół Katedry KOTGGiGG życzy wszystkim
współpracownikom, studentom i kolegom z zakładów
górniczych oraz firm geodezyjnych
dużo zdrowia i powodzenia w pracy
z okazji Górniczego Święta - Barbórki 2012


23.11.2012

W dniach 21-21 listopada 2012 w Katowicach odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Użytkowników ASG-EUPOS. Organizatorami konferencji był Główny Urząd Geodezji i Kartografii wraz ze Stowarzyszeniem Geodetów Polskich. W konferencji uczestniczyli pracownicy naszej katdery: dr inż. Tomasz Stoch, dr inż. Paweł Sopata oraz mgr inz Artur Wójcik.


Administrator


10.11.2012

W dniu 1.11.2012 Senat Akademii Górniczo - Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie powołał na stanowisko Kierownika Katedry Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej Dr hab. inż. Zygmunta Niedojadło

Cały zespół Katedry składa najserdeczniejsze gratulacje i życzy dalszych sukcesów w życiu osobistym i zawodowym


Administrator


9.05.2012

Pierwsze Forum Dyskusyjne Mierniczych Górniczych

W dniach 19 i 20 kwietnia b.r. odbyło się pierwsze Forum Dyskusyjne Mierniczych Górniczych. Organizator - 4 Komisja Międzynarodowego Stowarzyszenia Mierniczych Górniczych (ISM) zadbał o dobre warunki, a uczestnicy o merytoryczną jakość spotkania, w czasie którego nie wygłoszono ani jednego referatu. Nowa formuła spotkań środowiska Mierniczych Górniczych miała szczególne znaczenie zważywszy na niedawne zmiany prawne dotyczące obowiązków służb mierniczych i geologicznych w zakładach górniczych (nowa ustawa Prawo Geologiczne i Górnicze, nowe przepisy wykonawcze).

Ponad 70 uczestników dyskutowało w 5 panelach dyskusyjnych, niezwykle aktywnie wymieniając poglądy, zgłaszając uwagi i stawiając mnóstwo pytań, na które wspólnymi siłami starano się znaleźć odpowiedzi. Dzięki obecności przedstawicieli Wyższego Urzędu Górniczego wiele kwestii prawnych udało się naświetlić i zinterpretować praktycznie.

Forum wykazało, że warto się spotykać po to, by dyskutować i że tego typu formuła jest potrzebna cyklicznie obok konferencji z klasycznymi sesjami referatowymi. Poza tym stwierdzono, że środowisko Mierniczych Górniczych musi posiadać platformę umożliwiającą wyrażanie poglądów na nowe regulacje prawne, pozwalającą na udział w kształtowaniu prawa dotyczącego funkcji służb mierniczych w zakładach górniczych wszystkich typów. Taka platforma powinna posiadać ramy organizacyjne, a na co dzień środowisko chciałoby mieć możliwość bieżącej wymiany informacji. Temu służyć będzie m.in. specjalna zakładka na stronach www Katedry Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej AGH.

W Forum obok przedstawicieli Działów Mierniczo-Geologicznych wszystkich typów zakładów górniczych, kierownictwa ruchu kilku zakładów górniczych, Wyższego Urzędu Górniczego wzięli udział studenci specjalności Geoinformacja i Geodezja Górnicza z Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH, którzy mieli okazję zetknąć się z problematyką prawdziwej praktyki zawodu mierniczego górniczego.


Ryszard Hejmanowski


12.01.2012

Zaproszenie do Forum Dyskusyjnego Mierniczych Górniczych

Katedra Ochrony Terenów Górniczych Geoinformatyki i Geodezji Górniczej organizuje 1 Forum Dyskusyjnego Mierniczych Górniczych.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału. Więcej informacji można znaleźć w biuletynie [PDF].


Administrator


20.09.2011

Ruszają studia podyplomowe

Od 1.10.2011 ruszają studia podyplomowe ochrony terenów górniczych. Więcej informacji można znaleźć na stronie studiów.


Administrator


08.02.2011

Spotkanie o geomatyce górniczej

23 lutego br. w ramach XX Szkoły Eksploatacji Górniczej odbędzie się sesja tematyczne poświęcona praktycznym zastosowaniom geoinformacji w górnictwie.

Więcej informacji na stronie GeoforumCopyright (R) 2010 Artur Wójcik