Skład osobowy

Katedry Ochrony Terenów Górniczych Geoinformatyki i Geodezji Górniczej

Stan na: 1.01.2017 r.

nazwisko tytuł stanowisko zespół email
Zygmunt Niedojadło dr hab. inż. profesor AGH profesor, Kierownik Katedry OTGiG
Gawałkiewicz Rafał dr inż. asystent GG
Gruszczyński Wojciech dr inż. adiunkt GG
Hejmanowski Ryszard prof. dr hab. inż. profesor OTGiG
Jabłoński Mateusz mgr. inż. doktorant GG
Jaśkowski Wojciech dr hab. inż. adiunkt GG
Jura Janusz dr inż. adiunkt GG
Kotowicz Bożena mgr inż. specjalista ds. dydaktyki OTGiG
Krawczyk Artur dr inż. adiunkt OTGiG

Lipecki Tomasz

dr hab. inż.
adiunkt, Prodziekan Wydziału ds. Współpracy
i Rozwoju

GG

Maciaszek Jadwiga dr hab. inż. profesor AGH profesor GG
Madusiok Dominik mgr inż. doktorant GG
Malinowska Agnieszka dr hab. inż. adiunkt OTGiG
Matwij Karolina mgr inż. samodzielny referent KOTGGiGG
Matwij Wojciech mgr inż. asystent GG
Ostrowski Janusz dr hab. inż. profesor AGH profesor OTGiG
Sopata Paweł dr inż. adiunkt OTGiG
Stoch Tomasz dr inż. adiunkt OTGiG
Szafarczyk Anna dr inż. adiunkt GG
Szczerbowski Zbigniew dr hab. inż. adiunkt GG
Witkowski Wojciech mgr inż. asystent OTGiG
Wójcik Artur mgr inż. specialista ds. bad. i dyd. OTGiG


Emerytowani pracownicy Katedry

nazwisko tytuł stanowisko zespół email
Borowiec Władysław dr inż. - GG
Jóźwik Mieczysław dr inż. - GG
Pietruszka Krzysztof dr inż. - GG
Popiołek Edward prof. dr hab. inż. - OTGiG
Piwowarski Wiesław prof. dr hab. inż. - OTGiG
Paćko Monika mgr inż. - GG

Copyright (R) 2010 Artur Wójcik